Hvorfor ønsker vi å servere økologisk mat i Kardemomme?

Vi er stolte av at Kardemomme har fått godkjenning for Debios serveringsmerke i bronse. Det vil si at vi følger kravene i regler for bruk av Debios merker i serveringer, og at det vi serverer av mat i barnehagen skal ligge mellom 15 - 49 % økologisk.

Argumenter for økologisk mat:

- Den er så godt som fri for sprøytemidler og tilsetningsstoffer.

- Økologisk dyrket mark tar bedre vare på plante- og dyreliv og øker jordens fruktbarhet.

- Økologisk jordbruk er mer robust og tåler bedre store nedbørsmengder, som det stadig blir mer av.

- En del økologisk mat har mer vitaminer, antioksidanter og gode fettsyrer i seg.

- Økologiske jordbruksmetoder har vist seg effektive for å øke avlingene til fattige bønder, uten at de må investere i dyre sprøytemidler og kunstgjødsel.

- Dyrenes naturlige omgivelser vektlegges mer, og de får mer tid ute. (A-magasinet 30.9.2016)

”Når man snakker om råvarer, snakker man om et råmateriale. Jeg innså ganske fort at jeg ikke liker å spise mat som er sprøytet med gift. Jorda skal behandles ordentlig, dyra skal behandles ordentlig og råvarene skal være usprøytet” Espen Holmboe Bang sjef på Maaemo og innehaver av Årets matpris 2016.

 

Klikk her for å se Eco effekten

Klikk her for å se video om økologiske egg

 

Argumenter for konvensjonelt dyrket mat:

- Den er som regel billigere

- Ingen forskning tilsier at den er mindre helsebringende enn økologisk mat

- I Norge er grensene for hvor mye rester av sprøytemidler mat kan ha, svært strenge. Gjelder også importert mat.

- Konvensjonelt landbruk kan produsere mer på mindre plass; det er gunstig når vi blir nødt til å øke verdens matvareproduksjon.

- Det er ingenting i veien for at konvensjonell mat kan være så godt som usprøytet, men bonden har mulighet til å redde avlingene – og seg selv- i uår.

- Store dyreflokker som går ute på beite, er vanskeligere å beskytte mot rovdyr og parasitter. ”Økologisk landbruk er usolidarisk og kun til for den rike delen av verden” Bjørn Lomborg, professor ved Handelshøyskolen i København.

 

I Kardemomme barnehage satser vi på å spise litt av økologisk landbruk og litt av konvensjonelt dyrket mat. Vi tenker at de to formene påvirker hverandre og kan lære av hverandre. Det ene trenger ikke å utelukke det andre.