Styret 2023-2024

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Styremedlemmer:

Christian Åkre - styreleder

Solveig Ingrid Løvås

Thor Christian Hobæk

Malin Marie Kjønsberg Skår

Ingvild Udnes Lunde

Bjørn Erik Haugen