Styret 2022-2023

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Styremedlemmer:

Christian Åkre - styreleder

Thale Johnsen

Solveig Ingrid Løvås

Thor Christian Hobæk

Jonas Selhi

Malin Marie Kjønsberg Skår