Styret 2019-2020

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Styremedlemmer:

Christian Åkre - styreleder

Thale Johnsen

Håvard Paulsen

Markus Midré

Linda Linge Johnsen

Thine Skattum Hoff