Velkommen til Jesper

Jesper er avdelingen for 17 barn mellom 2 og 4 år. I denne alderen er det fortsatt gøy å tumle omkring, men barna får mer sans for det kreative. Personalet jobber derfor med å gi tid og rom til begge deler. Rolleleken er sentral på Jesper. Barna her har mange interesser, og på avdelingen er det populært å bygge høye tårn, lange bilbaner, togbaner, hus og hytter. Mange er også glade i å tegne, male, klippe, lime og perle. De leker ofte med dyr, spiller spill sammen eller pusler. Barna baker gjerne eller former med plastelina. På Jesper har vi også et populært rom for fysisk utfoldelse, med klatreborg og store puter og madrasser.

For språkutviklingen er det viktig at barna får tid til å selv uttrykke det de vil si. Personalet lytter når barna forteller. De forsøker å svare på spørsmålene og utvider samtalen ved å oppmuntre til å fortelle mer og undre seg sammen. Vi har mange bøker tigjengelig, og vi forteller ofte eventyr ved hjelp av konkreter (bilder, figurer, symboler, gjenstander), har dukketeater eller rollespill. Vi deler også barna i mindre grupper for å sikre at alle blir hørt, blir inkludert og får delta ut fra sine forutsetninger.

Vi har ofte samlingsstund, da sitter barna i ring og vi synger, har navnopprop, barna øver på å rekke opp hånda for å få ordet, forteller om noe de har på hjertet eller vi forteller eventyr. Mange av barna elsker musikk og er glade i å synge, spille og danse. Barna bytter på å være kjøkkensjef, og det er stor stas. Kjøkkensjefen får hjelpe til å servere mat, dele ut matbokser og kopper. Minst en dag i uken drar vi på tur. Vi har mange fine turmuligheter i nærmiljøet, vi går til biblioteket, på lekeplasser, teater og museum. Vi går gjerne på tur i skogen hvor deter fantastiske muligheter for motorisk utfoldelse og god plass å boltre seg på.