Velkommen til Jesper

Jesper er avdelingen for barna mellom 2 og 4 år. På avdelingen er det 18 barn og 5 voksne. I denne alderen er det fortsatt gøy å tumle omkring, men barna får også mer sans for det kreative. Personalet jobber derfor med å gi tid og rom til begge deler. Rolleleken er sentral på Jesper. Barna her har mange interesser og på avdelingen er det populært å bygge høye tårn, lange bilbaner, togbaner, hus og hytter. Mange er også glade i å tegne, male, klippe, lime og perle. De leker ofte med dyr, spiller spill sammen eller pusler. Barna baker gjerne eller former med plastelina. På Jesper har vi også et populært rom for fysisk utfoldelse med klatreborg og mange store puter, og vi har en familiekrok med kjøkkenutstyr, dukker og bamser. Her blir det ofte dekket på til fest og servert mye god mat.

For språkutviklingen er det viktig at barna får tid til å selv få uttrykke det de vil si. Personalet lytter når barna forteller. De forsøker å svare på spørsmålene og utvider samtalen ved å oppmuntre til å fortelle mer og undre seg sammen. Vi har mange bøker tigjengelig, og vi forteller ofte eventyr ved hjelp av konkreter, har dukketeater eller rollespill.

I samlingsstund sitter barna i ring på egne matter med buemerket sitt på. Vi synger, har opprop, barna forteller om noe de har på hjertet eller vi forteller eventyr, historier eller har sangleker. Mange av barna elsker musikk og er glade i å synge, spille og danse. Hver uke får et av barna være kjøkkensjef og det er stor stas. Kjøkkensjefen får hjelpe til å servere maten og velge matsang. Jesperbarna er aktive og liker å leke mye ute. Minst en gang i uken drar vi på tur. Vi har mange fine muligheter i nærmiljøet, og vi drar på biblioteket, lekeplasser, teater og museum. vi drar også gjerne på tur i skogen hvor det er fantastiske muligheter for motorisk trening og god plass å boltre seg på.