Vår visjon

"Kardemomme barnehage - barnas beste!" -vi skal være barnas beste barnehage og alltid ha barnas beste i fokus i arbeidet vårt.

Vår visjon er:

Kardemomme barnehage - barnas beste!

Vi skal være barnas beste barnehage og alltid ha barnas beste i fokus i arbeidet vårt.

Til grunn for visjonen vår ligger vårt pedagogiske grunnsyn med kjerneverdier som vi setter høyt i arbeidet vårt: omsorg, danning og voksenrollen, lek, læring, sosial kompetanse, språklig kompetanse og barns medvirkning. Les mer om vårt pedagogiske grunnsyn og våre kjerneverdier i virksomhetsplanen.