Foreldreundesøkelse 2015

Resultatene fra Oslo Kommunes brukerundersøkelse for barnehager 2015 har kommet og vi er også i år veldig stolte av resultatene. Vi feirer oss selv med 100% svardeltakelse og 5,83 (av 6) i snitt på "tilfredshet alt i alt" - hipp hurra! Tusen takk til alle foreldre for deltakelse, gode score og tilbakemeldinger - det varmer, inspirerer og motiverer :)

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Kardemomme barnehage (2015)

2015

47 / 47 (100,00 %)

 

11.11.2015

 

Rapport


*Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best.

 

Kardemomme barnehage (2015)

Trivsel og trygghet

5,73

Samarbeid og medvirkning

5,43

Utvikling og læring

5,74

Personalet

5,84

Ute- og innemiljø

5,46

Generelt

5,83Overganger

 

Kardemomme barnehage (2015)

Tilvenning i barnehagen

5,63

Forberedelse til skolestart

5,91

 

Trivsel og trygghet

 

Kardemomme barnehage (2015)

Barnets trivsel i barnehagen

5,79

Barnets relasjoner til andre barn i barnehagen

5,67

Barnets trygghet med personalet

5,72
Samarbeid og medvirkning

 

Kardemomme barnehage (2015)

Informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen

5,26

Informasjon om hva som skjer i barnehagen

5,81

Dialog med barnehagen om barnets utvikling

5,4

Informasjon om SU/FAU

5,52

Informasjon om endringer i personalgruppen

5,15
Utvikling og læring

 

Kardemomme barnehage (2015)

Stimulering av barnets nysgjerrighet og lyst til å lære

5,87

Tilrettelegging for varierte aktiviteter og læring på ulike områder

5,87

Tilrettelegging for allsidig lek

5,79

Barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling hos barnet

5,64

Barnehagens fokus på helse og sunt kosthold

5,55

Barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling

5,87

Barnehagens bidrag til barnets språkutvikling og norskferdigheter

5,76

Stimulering av barnets interesse antall og former

5,58

Barnehagens bidrag til at barnet utvikler selvstendighet

5,72
Personalet

 

Kardemomme barnehage (2015)

Personalets omsorg overfor barnet

5,87

At personalet er vennlig og imøtekommende

5,85

Personalets kompetanse

5,91

At personalet har tid til å gi støtte og hjelp

5,7

At personalet kan godt norsk

5,89
Ute- og innemiljø

 

Kardemomme barnehage (2015)

Uteområder som fremmer utvikling, lek og læring

4,79

Lokaler og utstyr inne som fremmer utvikling, lek og læring

5,47

Trygghet og sikkerhet

5,72

Renhet og hygiene

5,87
Generelt

 

Kardemomme barnehage (2015)

Tilfredshet alt i alt

5,83

I hvilken grad foreldrene anbefaler barnehagen til andre

5,83