Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars!

Kardemomme barnehage deltar i det samordnede opptaket i Oslo kommune.

Søknadsfrist for å komme med i hovedopptaket er 1. mars.

Digitalt søknasskjema finner du ved å gå inn på Oslo kommunes nettside eller ved å kopiere denne lenken:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/