Velkommen til Jonatan

På Jonatan er det 13 barn i alderen 0-2 år og 4 voksne. I begynnelsen av barnehageåret legger vi vekt på å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt for barna. Vi setter av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legger vekt på kvalitet i disse.

Jonatanbarna viser stor glede over å være sammen i en gruppe. Leken er preget av improvisasjon og imitasjon og på avdelingen opererer barna ofte sammen i "flokk" - de vil gjøre det samme og leke med samme tingene. Småbarna er samlere, fraktere, puttere og tømmere. Barn i 0-2 års alderen elsker å være i bevegelse, bruke kroppen sin og tumle rundt sammen med jevnaldrene. De yngste barna forstår verden kroppslig og erfarer omverden gjennom sansene. Barna uttrykker seg gjennom kroppen, i tillegg til lyder og ord. Det er mye læring i leken og vi øver på å vise omsorg for hverandre, leke sammen, dele og vente på tur.

Jonatanavdelingen er tilpasset de minste barnas behov. Vi deler ofte barna i mindre grupper. Vi har god tumleplass slik at vi kan klatre, balansere, hoppe, turne på madrasser og skli. Vi er glade i å titte i bøker, famililek, leke med biler og tog, bygge og lage "mat" i kjøkkenkroken.

Hver dag har vi samling, barna har hvert sitt buemerke og sin egen sang. Vi bruker konkreter (bilder, figurer, symboler, gjenstander) fra ulike temaer som vi samtaler og synger om. Slik får barna mulighet til å lære nye ord og begreper. De minste barna trenger lang tid på å sortere og ta inn informasjon og inntrykk, og viser stor glede og fryd over gjenkjennelse og gjentakelse. Jo flere ganger jo bedre!

Vi bruker mye musikk i hverdagen. Vi lytter, synger, danser og utforsker forskjellige instrumenter. Vi har formingsaktiviteter av ulike slag. Den tidligste formen for kreativitet er preget av utforsking, utprøving og sansing. Vi ønsker å stimulere barnas sanser, gi dem varierte inntrykk og legge til rette for å utforske. Vi er ute hver dag og en dag i uken har vi satt av til tur. Vi besøker ofte dyrene på Kampen økologiske barnebondegård og vi trives i gymsalen på Tøyen sportsklubb. Noen ganger drar vi på lange turer, eller benytter ulike kulturelle tilbud, men som oftest holder vi oss i nærmiljøet.