Velkommen til Jonatan

På Jonatan er vi 13 barn i alderen 0-2 år og 4 voksne. I begynnelsen av barnehageåret legger vi vekt på å bli kjent med hverandre og komme inn i rutinene på avdelingen. Faste rutiner skaper trygghet og oversikt for barna. Vi setter av god tid til de ulike hverdagssituasjonene og legger vekt på kvalitet i disse. Barna skal få ro, god tid, støtte, nærhet og omsorg.

De yngste barna viser stor glede over å være sammen i en gruppe. Leken er preget av imitasjon og på avdelingen operere barna ofte sammen i "flokk" - de vil gjøre det samme og ha de samme tingene. 0-2 års alderen kalles ofte for "toddlerperioden" (Toddlerkultur, Gunvor Løken 2004) og barn i denne alderen elsker å være i bevegelse, bruke kroppen sin og tumle rundt sammen med jevnaldrene. De yngste barna forstår verden kroppslig og uttrykker seg gjennom kroppen, i tillegg til lyder og ord.

Jonatanavdelingen er tilpasset de minste barnas behov. Vi har blant annet et tumlerom hvor vi kan klatre, balansere, turne på madrasser og skli. Vi er også glade i å titte i bøker, leke med biler og tog, bygge tårn og lage "mat" i kjøkkenkroken. Hver dag har vi samlingsstund, og vi bruker konkreter fra ulike temaer som vi samtaler om. Slik får barna mulighet til å lære nye ord og begreper. De minste barna trenger lang tid på å sortere og ta inn informasjon og inntrykk, og viser stor glede og fryd over gjenkjennelse. Jo flere ganger jo bedre!

Vi bruker mye musikk i hverdagen. Vi lytter, synger, danser og utforsker forskjellige instrumenter. Vi har også formingsaktiviteter av ulike slag. Den tidligste formen for kreativitet er preget av utforsking, utprøving og sansing. Vi ønsker å stimulere barnas sanser, gi dem varierte inntrykk og legge til rette for å utforske. Vi er ute hver dag og en dag i uken har vi satt av til tur. Noen ganger drar vi på lange turer, men ofte holder vi oss i nærmiljøet.