Virksomhetsplan 2023 - 2028

Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. I Kardemomme har vi valgt å ha en virksomhetsplan som gjelder for 5 år. Virksomhetsplan for Kardemomme barnehage beskriver barnehagens lovgrunnlag, verdigrunnlag, vår visjon, barnehagens formål og innhold, vår progresjonsplan, barnehagen som pedagogisk virksomhet, samt hvordan vi jobber med overganger og samarbeid.

Som et supplement til virksomhetsplanen utarbeider vi hvert år en Årsplan 2022-2023. Årsplanen inneholder gjeldende års tema og satsningsområder, samt mål og metoder for hvordan vi arbeider med dette. Planene for barnehagen er et resultat av samarbeid mellom personalet, barna og foreldrene. Virksomhetsplan og årsplan godkjennes av styret og MSU.

Les vår virksomhetsplan her: Virksomhetsplan 2023-2028