/>

Miljøbarnehagen

"Det er et mål at barn skal få en begynnenede forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplan for barnehager)

Kardemomme er en moderne miljøbarnehage. Barnehagen har installert varmepumpe. All rengjøring skjer med mikrofiberkluter og -mopper. Bygget har godt ventilasjonssystem. Belysningen i barnehagen ble i 2002 oppgradert til spotbelysning og lysarmatur med dimmere. Alt dette skaper et sunnere inneklima i barnehagen. Vi kildesorterer avfall og besøker ofte nærmiljøstasjonen sammen med barna. I 2001 ble Kardemomme sertifisert av Grønt inspirasjonssenter som en Miljøfyrtårnbarnehage. Vi ble resertifisert i 2005, 2010 og i 2014. Klima- og miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel. 

Personalet ønsker at miljøvern skal prege barnas hverdag. De skal få en bevissthet om og kjennskap til miljøvern. Vi vil at barna skal bli glade i naturen, og de tre avdelingene har en fast turdag i uken hver. Vi tror at barn som blir trygge på og glade i naturen forstår viktigheten av å ta vare på den.

Vi er stolte av at Kardemomme har fått godkjenning for Debios serveringsmerke i bronse. Det vil si at vi følger kravene i regler for bruk av Debios merker i serveringer, og at det vi serverer av mat i barnehagen skal ligge mellom 15 - 49 % økologisk.