Miljøbarnehagen

"Det er et mål at barn skal få en begynnenede forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplan for barnehager)

Personalet ønsker at miljøvern skal prege barnas hverdag. De skal få en bevissthet om, og kjennskap til, miljøvern. Vi har ulike miljøvernaktiviteter, og barna deltar i kildesortering av avfall i barnehagen og besøker ofte nærmiljøstasjonen. Vi plukker søppel i nærmiljøet og deltar på Ruskenaksjon. Vår, sommer og høst sår, planter, vanner, luker, steller, høster og smaker vi på nyttevekster, som frukt, bær, grønsaker og urter, på barnehagens uteområde. Vi erfarer og undrer oss sammen over endringene i naturen gjennom årstidene, utforsker småkryp, titter på fugler og besøker ofte dyrene på bondegården. Vi vil at barna skal bli glade i naturen, og avdelingene har en fast turdag i uken. Vi tror at barn som blir trygge på og glade i naturen, forstår viktigheten av å ta vare på den. 

Vi har fokus på å servere sunn mat, og barna får ofte delta i matlagingen. Vi er stolte av at Kardemomme har fått godkjenning for Debios serveringsmerke i bronse. Det vil si at vi følger kravene i regler for bruk av Debios merker i serveringer, og at det vi serverer av mat i barnehagen skal ligge mellom 15 - 49 % økologisk.

Kardemomme er en moderne miljøbarnehage. Barnehagen har installert varmepumpe og radonsug. Bygget har godt ventilasjonssystem. Belysningen i barnehagen ble i 2002 oppgradert til spotbelysning og lysarmatur med dimmere. Alt dette skaper et sunnere inneklima i barnehagen.

I 2001 ble Kardemomme sertifisert av Grønt inspirasjonssenter som en Miljøfyrtårnbarnehage. Vi ble resertifisert i 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og i 2020. Klima- og miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel. 

Vi ønsker å involvere foresatte og nærmiljøet i vårt miljøarbeid for å skape et mer bærekraftig samfunn. For folesatte har vi innført "La-vandre-app" som er en kanal for salg/bytte av klær og utstyr. Vi tar gjerne imot innspill til hvordan klima-og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Send forslag til info@kardemomme.no