Oppholdsbetaling

Vi følger makspris og oppholdsbetalingen er på 3050 kr/ mnd. 350 kr av oppholdsbetalingen er matpenger.

Vi tilbyr søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser.

Vi serverer lunsj 5 dager i uken og er opptatt av å tilby god og sunn mat.