Oppholdsbetaling

Vi følger makspris, og oppholdsbetalingen er på 2000 kr/ mnd. fom. august 2024. Kostpenger er på 600 kr/mnd. Vi serverer lunsj 5 dager i uken og er opptatt av å tilby god og sunn mat.

Vi tilbyr søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser. Søskenmoderasjon ligger på 30% reduksjon for barn nummer 2, og 100% reduksjon (gratis) for barn nr 3 eller flere.