Foreldreundersøkelse 2018

Vi er i år igjen utrolig stolte av resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2018. 100% svardeltakelse og 4,9! (av 5) i snitt på "total tilfredshet" viser at foreldrene i Kardemomme er svært fornøyde med det barnehagetilbudet vi gir og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle foreldre for deltakelse, tilbakemeldinger og for at dere hjelper oss å bli enda bedre. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt. Fornøyelig lesing :)

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

2018

48 / 48 (100,00 %)

 

03.12.2018Foreldreundersøkelsen

 

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

Ute- og innemiljø

4,6

Relasjon mellom barn og voksen

4,8

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,7

Barnets utvikling

4,9

Medvirkning

4,7

Henting og levering

4,7

Tilvenning og skolestart

4,8

Tilfredshet

4,9

Samisk bolk

-Ute- og innemiljø

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,6Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

16

23

6

2

0

0

4,1

barnehagens lokaler?

22

25

1

0

0

0

4,4

barnehagens leker og utstyr?

34

12

2

0

0

0

4,7

hygienen i barnehagen?

36

9

1

0

0

2

4,8

barnehagens mattilbud?

37

8

2

1

0

0

4,7

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

37

10

1

0

0

0

4,8Relasjon mellom barn og voksen

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,8Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

45

-

0

-

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

45

-

0

-

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

-

-

0

0

0

0

5,0

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

37

7

1

1

2

0

4,6Barnets trivsel

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,8Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

45

-

0

-

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

42

-

-

-

-

0

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

44

3

0

1

0

0

4,9Informasjon

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,7Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

37

8

0

3

0

0

4,6

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

38

8

1

1

0

0

4,7

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

36

10

-

-

0

0

4,7Barnets utvikling

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,9Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

44

-

-

0

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

44

-

0

-

0

-

4,9

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

-

-

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

43

5

0

0

0

0

4,9Medvirkning

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,7Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

33

11

-

-

0

-

4,7

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

40

-

-

0

0

0

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

37

10

0

0

0

1

4,8 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

24

19

3

0

0

2

4,5Henting og levering

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,7Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

36

-

-

0

0

0

4,7

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

35

9

-

-

0

0

4,6Tilvenning og skolestart

 

 

Ja

Nei

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten?

0

10 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

34

14 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

5

-

-

0

0

0

4,5

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

-

0

0

-

0

0

4,9Tilfredshet

Utvalg

Snitt

Kardemomme barnehage Sa  (2018)

4,9 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

44

4

0

0

0

0

4,9Bakgrunn

 

Gutt

Jente

Barnets kjønn:

26

22 

Ja

Nei

Har barnet annet morsmål enn norsk?

7

41 

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 eller 6 år

Barnets alder:

0

9

10

11

10

8