Foreldreundersøkelse 2019

Vi er i år igjen utrolig stolte av resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2019. 4,9 (av 5) i snitt på "total tilfredshet" viser at foreldrene i Kardemomme er svært fornøyde med det barnehagetilbudet vi gir og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle foreldre for deltakelse, tilbakemeldinger og for at dere hjelper oss å bli enda bedre. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt. Fornøyelig lesing :)

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Kardemomme barnehage Sa  (2019)

2019

43 / 47 (91,49 %)

 

07.01.2020Foreldreundersøkelsen


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Snitt

barnehagens utearealer?

4,3

barnehagens lokaler?

4,4

barnehagens leker og utstyr?

4,8

hygienen i barnehagen?

4,6

barnehagens mattilbud?

4,5

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

4,9
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

4,9

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

5,0

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

4,7
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

4,8

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

5,0
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

4,6

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

4,8

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

4,1
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

4,9

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

5,0
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

4,7

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

4,7 

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

4,3
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

4,7

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

4,6
Tilvenning og skolestart

 

 

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten? 

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året? 

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

4,8

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

4,8
Tilfredshet

 

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

4,9