Foreldreundersøkelse 2017

Resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2017 har kommet og vi er nok en gang veldig stolte av resultatene. Vi feirer oss selv med 100% svardeltakelse og 4,9!! (av 5) i snitt på "total tilfredshet" - hipp hurra! Tusen takk til alle foreldre for deltakelse, tilbakemeldinger og for at dere hjelper oss å bli enda bedre. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt. Fornøyelig lesing :)

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Kardemomme barnehage Sa  (2017)

2017

50 / 50 (100,00 %)

 

08.12.2017

 

Foreldreundersøkelsen


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

13

25

9

2

0

0

4,0

barnehagens lokaler?

25

22

3

0

0

0

4,4

barnehagens leker og utstyr?

33

14

3

0

0

0

4,6

hygienen i barnehagen?

32

16

1

0

0

1

4,6

barnehagens mattilbud?

37

10

2

1

0

0

4,7

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

43

6

1

0

0

0

4,8
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

44

6

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

45

5

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

44

6

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at personaltettheten -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

39

10

0

1

0

0

4,7
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

41

9

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

40

-

-

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

43

7

0

0

0

0

4,9
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

34

12

-

0

-

0

4,6

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

40

8

1

0

1

0

4,7

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

24

18

5

3

0

0

4,3
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

40

8

-

-

0

0

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

47

-

0

-

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

43

-

0

-

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

43

-

-

0

0

0

4,8
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

28

6

11

-

0

-

4,3

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

41

5

-

-

0

-

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

43

4

3

0

0

0

4,8

 

 

Ja

Nei

Inviterer barnehagen til foreldremøter?

49

0

 

 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

18

25

1

1

0

4

4,3
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

36

11

-

0

0

-

4,7

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

33

14

-

-

0

0

4,6
Tilvenning og skolestart

 

 

Ja

Nei

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten?

0

12

 

 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

25

25

 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

-

0

-

0

0

0

4,8

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

17

5

-

0

-

0

4,5
Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

43

7

0

0

0

0

4,9

 

Kommentarer:

1. Kardemomme er barnas - og foreldrenes - beste barnehage. :)

2. Opplever at personalet er engasjert og byr på seg selv utover hva man kan forvente, i alt fra spennende gjennomførte tema/aktivitetsdager, og at vi aldri har opplevd at en tur er avlyst, til at man kan få oppdateringer på barnet utover dagen av noen når leveringen har gått dårligere enn vanlig og tips om at klær og sko begynner å bli for smått. Elsker dere.