Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

I Kardemomme arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt, godt og inkluderende miljø.

Retningslinjer fra Oslo kommune tilsier at alle barnehager skal ha en handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø. Plan for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø i Kardemomme barnehage er utarbeidet med utgangspunkt i Udirs kompetansepakke om et trygt og godt barnehagemiljø (Udir, 2021).

Barnehageloven fikk i januar 2021 et nytt kapittel som handler om trygt og godt barnehagemiljø og hvordan barnehagen skal arbeide for å oppnå dette. Et trygt og godt barnehagemiljø handler om mer enn fravær av mobbing og andre krenkelser, og innebærer at barna skal oppleve inkludering, tilhørighet og omsorg. Rammeplanen inneholder flere krav som har som formål å skape et barnehagemiljø som er trygt og godt for barna. det som er nytt fra januar 2021 er at loven setter tydeligere krav til barnehagens arbeid med det psykososiale barnehagemiljøet, blant annet stilles det krav om nulltoleranse og aktivitetsplikt.

Les handlingsplanen her: Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø