Handlingsplan mot mobbing i Kardemomme barnehage

Retningslinjer fra Oslo kommune tilsier at alle barnehager skal ha en handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing i Kardemomme barnehage er et verktøy utarbeidet for ansatte i Kardemomme barnehage i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarn. Planen inneholder konkret fremgangsmåte for å forebygge, avdekke, håndtere og stoppe mobbing i Kardemomme barnehage.

Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for barn. I følge Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet 2017) skal barnehagen ”Bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.” (Ibid:11). I tillegg skal barnehagen og barnehagens ansatte fremme vennskap, inkludering og fellesskap ved å blant annet forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Les handlingsplanen her: Handlingsplan mot mobbing i Kardemomme barnehage