Miljø- og samarbeidsutvalget 2019-2020

MSU består av 4 representanter fra foreldrene og fire representanter fra personalet. MSU har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved de årlige dugnadene og vaktmesteruke som går på rundgang mellom foreldrene i løpet av barnehageåret. MSU skal være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen, og arrangerer markeringer og sammenkomster for voksne og barn. MSU skal også være et organ for å skape kontakt med lokalsamfunnet.

Medlemmer:

Kristiane Dedichen Falck

Marianne Voldnes

Marianne Bøyum Winter

Ina Løkken Steimler

Fra personalet:
Ragnhild Hjetland Lykke
Line Rue
Therese Standal Sandsbråten (vara)
Camilla Skredderstuen Stolpe (vara)