Miljø- og samarbeidsutvalget 2023-2024

MSU består av 5 representanter fra foreldrene og fire representanter fra personalet. MSU har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved de årlige dugnadene og vaktmesteruke som går på rundgang mellom foreldrene i løpet av barnehageåret. MSU skal være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen, og arrangerer markeringer og sammenkomster for voksne og barn. MSU skal også være et organ for å skape kontakt med lokalsamfunnet.

Medlemmer:

Robin Alexander Holm Pedersen

Nicoline Toresen Lokdam

Sigurd Magnus Haug Olsson

Anne Helene Barsnes Eraker

Fra personalet:
Line Rue

Siri Lauritzen

Therese Standal Sandsbråten (vara)
Merethe Rennemo (vara)