Velkommen til Kasper

På Kasper er de eldste barna samlet. Vi er 19 barn fra 4-6 år og 4 voksne. Barna er fulle ev energi, kreativitet og lærelyst. På avdelingen har vi et eget rom for fysisk aktivitet med ribbevegg, sklie, madrasser og puter. Musikk, dans og å spille på instrumenter er gøy. Barna her er blitt så store at de både kan spille brettspill og kortspill. Vi leker også gjerne med dyr, biler, tog, klosser og lego. På avdelingen er det en hems som innbyr til spennende lek eller til ro og hvile. Vi har egen lesekrok, der barna liker å bli lest for eller de titter i bøker. Vi deler ofta barna inn i mindre grupper.

På avdelingen har vi et kreativt rom hvor barna selv kan finne frem blant annet maling, tegnesaker, leire, perler, garn, papir, sakser og lim til ulik skapende aktiviteter. Her kan vi også leke og bli kjent med bokstaver og tall. Det er spennende å finne sin egen bokstav og oppdage hvordan ord blir til. Kasperbarna er glade i å dra på tur og har en fast turdag i uken. Det er hyggelig å dra mange sammen på tur og det styrker fellesskapet. Vi drar gjerne både til skogen, til sjøen, museer, teatre eller rundt i nærmiljøet. 

Barna som skal begynne på skolen har det siste året i barnehagen en egen førskolegruppe som heter Maxiklubben. Her har de skoleforberedende aktiviteter og samtaler rundt forventninger til hvordan det er å gå på skolen. Det er stas å få være eldst i barnehagen og Maxibarna gleder seg til overnatting i barnehagen og Maxishow på sommerfesten, som har blitt en fast og fin tradisjon i Kardemomme. Vi vet at barna får en lettere skoleovergang dersom de er vant til:

  • Anerkjennelse, oppmuntring og utfordringer
  • Tydelige regler og god dagsrytme
  • Godt samspill med andre
  • Ansvar og selvstendighet
  • Lek, sang og lesing sammen med andre

Dette får barna god trening i på Kasper. personalet sørger for at barna kan glede seg til å begynne på skolen, og at de tar avskjed med barnehagen på en god måte. Vi samarbeider med skolene og ønsker å bidra til at alle barna får et positivt inntrykk av sin skole. I Kardemomme bhg forholder vi oss til "Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole" (Oslo kommune, 2018) når vi forbereder det pedagogiske innholdet i Maxiklubben.