Foreldreundersøkelse 2020

Vi er i år igjen veldig stolte av resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2020. 4,8 (av 5) i snitt på "total tilfredshet", 93,6% svardeltakelse samt generelt meget høye scorer, viser at foreldrene i Kardemomme er svært fornøyde med det barnehagetilbudet vi gir, og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle foreldre for deltakelse og tilbakemeldinger, slik at vi kan fortsette å jobbe for og med høy kvalitet i Kardemomme. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt.

Kardemomme barnehage Sa (2020)

 
UTVALG ÅR BESVARTE / INVITERTE PRIKKET SIST OPPDATERT
Kardemomme barnehage Sa (2020) 2020 44 / 47 (93,62 %)   22.12.2020
 

Svarprosent

 
 
UndersøkelseInviterteBesvarteSvarprosent
Foreldreundersøkelsen
47
44
93,6%
 

Foreldreundersøkelsen

 
  Kardemomme barnehage Sa (2020)
Ute- og innemiljø
4,4
Relasjon mellom barn og voksen
4,8
Barnets trivsel
4,9
Informasjon
4,6
Barnets utvikling
4,9
Medvirkning
4,7
Henting og levering
4,6
Tilvenning og skolestart
4,6
Tilfredshet
4,8
 

Ute- og innemiljø

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,4
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Snitt
barnehagens utearealer? 12 23 5 3 0 0
4,0
barnehagens lokaler? - 22 0 - 0 0
4,4
barnehagens leker og utstyr? 33 8 0 - 0 -
4,7
hygienen i barnehagen? 35 - 0 0 - 0
4,7
barnehagens mattilbud? 14 - 9 5 - 9
3,8
hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet 37 - - 0 - -
4,8
 

Relasjon mellom barn og voksen

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,8
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt
Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen 39 - - 0 0 0
4,9
Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov 37 - 0 - 0 0
4,8
Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn 41 - - 0 0 0
4,9
Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende 29 10 0 - - 0
4,4
 

Barnets trivsel

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,9
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt
Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen 40 - 0 - 0 0
4,9
Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen 37 - 0 - 0 0
4,8
Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter 41 - - 0 0 0
4,9
 

Informasjon

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,6
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt
Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 36 - 0 - 0 0
4,7
Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen 37 - 0 - 0 0
4,8
Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen 23 15 - - 3 0
4,3
 

Barnets utvikling

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,9
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt
Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling 39 - - - 0 0
4,8
Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) 41 - 0 - 0 0
4,9
Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære - 0 0 0 0 -
5,0
Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling - - 0 0 0 0
5,0
 

Medvirkning

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,7
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Snitt
Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen 33 4 - - 0 3
4,7
Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter 34 5 - 0 0 -
4,7
Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning 34 7 - - 0 -
4,7
  Svært nyttig Ganske nyttig Verken nyttig eller unyttig Litt nyttig Ikke nyttig Vet ikke Snitt
Opplever du foreldremøte som nyttig? 17 9 3 0 0 7
4,5
 

Henting og levering

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,6
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Snitt
hvordan personalet møter dere ved levering av barn? 34 8 - - 0 0
4,7
hvordan personalet møter dere ved henting av barn? 30 11 - - 0 0
4,6
 

Tilvenning og skolestart

 
  Ja Nei
Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten? 0 8
  Ja Nei
Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året? 26 18
 
 
  Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Snitt
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart? 9 - - 0 0 0
4,7
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden? 19 4 - - 0 0
4,6
 

Tilfredshet

 
Utvalg Snitt
Kardemomme barnehage Sa (2020) 4,8
  Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Snitt
Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? 38 - 0 - 0 0
4,8