Foreldreundersøkelse 2016

Resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2016 har kommet og vi er nok en gang veldig stolte av resultatene. Vi feirer oss selv med 100% svardeltakelse og 4,8 (av 5) i snitt på "total tilfredshet" - hipp hurra! Tusen takk til alle foreldre for deltakelse, tilbakemeldinger og for at dere hjelper oss å bli enda bedre. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt. Fornøyelig lesing :)

 

(Skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best.)

 

Utvalg

 

År

 

Besvarte / Inviterte

 

 

 

Sist oppdatert

Kardemomme barnehage Sa  (2016)

 

2016

 

49 / 49 (100,00 %)

 

 

 

09.12.2016

 

Foreldreundersøkelsen

 

 

Kardemomme barnehage Sa  (2016)

Ute- og innemiljø

 

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

 

4,8

Barnets trivsel

 

4,8

Informasjon

 

4,6

Barnets utvikling

 

4,8

Medvirkning

 

4,6

Henting og levering

 

4,7

Tilvenning og skolestart

 

4,8

Tilfredshet

 

4,8

 

 

Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

 

Svært fornøyd

 

Ganske fornøyd

 

Verken fornøyd eller misfornøyd

 

Ganske mis-fornøyd

 

Svært mis-fornøyd

 

Vet ikke

 

Snitt

barnehagens utearealer?

 

7

 

30

 

8

 

4

 

0

 

0

 

3,8

barnehagens lokaler?

 

21

 

22

 

6

 

0

 

0

 

0

 

4,3

barnehagens leker og utstyr?

 

32

 

14

 

3

 

0

 

0

 

0

 

4,6

hygienen i barnehagen?

 

35

 

11

 

2

 

0

 

0

 

1

 

4,7

barnehagens mattilbud?

 

39

 

7

 

2

 

1

 

0

 

0

 

4,7

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

 

39

 

7

 

2

 

0

 

0

 

1

 

4,8
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

 

Helt enig

 

Delvis enig

 

Verken enig eller uenig

 

Delvis uenig

 

Helt uenig

 

Vet ikke

 

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

 

44

 

5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

 

41

 

7

 

0

 

1

 

0

 

0

 

4,8

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

 

44

 

5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4,9

Jeg opplever at personaltettheten -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

 

31

 

17

 

1

 

0

 

0

 

0

 

4,6
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

 

Helt enig

 

Delvis enig

 

Verken enig eller uenig

 

Delvis uenig

 

Helt uenig

 

Vet ikke

 

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

 

40

 

8

 

1

 

0

 

0

 

0

 

4,8

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

 

39

 

6

 

4

 

0

 

0

 

0

 

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

 

45

 

3

 

0

 

1

 

0

 

0

 

4,9
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

 

Helt enig

 

Delvis enig

 

Verken enig eller uenig

 

Delvis uenig

 

Helt uenig

 

Vet ikke

 

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

 

33

 

14

 

1

 

1

 

0

 

0

 

4,6

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

 

41

 

8

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4,8

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

 

27

 

13

 

6

 

3

 

0

 

0

 

4,3

 

Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

 

Helt enig

 

Delvis enig

 

Verken enig eller uenig

 

Delvis uenig

 

Helt uenig

 

Vet ikke

 

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

 

42

 

5

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

 

42

 

5

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,8

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

 

43

 

4

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

 

43

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

4,8

 Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

 

Helt enig

 

Delvis enig

 

Verken enig eller uenig

 

Delvis uenig

 

Helt uenig

 

Vet ikke

 

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

 

26

 

13

 

6

 

0

 

0

 

4

 

4,4

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

 

35

 

11

 

3

 

0

 

0

 

0

 

4,7

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

 

40

 

7

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,8
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

 

Svært fornøyd

 

Ganske fornøyd

 

Verken fornøyd eller misfornøyd

 

Ganske misfornøyd

 

Svært misfornøyd

 

Vet ikke

 

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

 

39

 

8

 

1

 

1

 

0

 

0

 

4,7

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

 

35

 

12

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,7
Tilvenning og skolestart

 

 

 

Ja

 

Nei

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten?

 

0

 

9

 

 

 

Ja

 

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

 

29

 

20

 

 

 

Svært fornøyd

 

Ganske fornøyd

 

Verken fornøyd eller misfornøyd

 

Ganske misfornøyd

 

Svært misfornøyd

 

Vet ikke

 

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

 

7

 

3

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4,7

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

 

25

 

3

 

0

 

1

 

0

 

0

 

4,8
Tilfredshet

 

 

Svært fornøyd

 

Ganske fornøyd

 

Verken fornøyd eller misfornøyd

 

Ganske misfornøyd

 

Svært misfornøyd

 

Vet ikke

 

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

 

42

 

5

 

2

 

0

 

0

 

0

 

4,8