Foreldreundersøkelse 2021

Vi er i år igjen veldig stolte av resultatene fra UDIRs foreldreundersøkelse for barnehager 2021. 4,9 (av 5) i snitt på "total tilfredshet", 97,9 % svardeltakelse samt generelt meget høye scorer, viser at foreldrene i Kardemomme er svært fornøyde med det barnehagetilbudet vi gir, og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle foreldre for deltakelse og tilbakemeldinger, slik at vi kan fortsette å jobbe for og med høy kvalitet i Kardemomme. Nedenfor kan dere lese totalscore og spesifikkscore innenfor områdene som ble undersøkt.

Bakgrunn

 

Gutt

Jente

Barnets kjønn

20

27 

Ja

Nei

Har barnet annet morsmål enn norsk?

13

34 

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 eller 6 år

Barnets alder

0

10

9

12

8

8Foreldreundersøkelsen

 


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

14

24

4

4

0

0

4,0

barnehagens lokaler?

27

-

-

0

0

0

4,6

barnehagens leker og utstyr?

35

-

-

0

0

0

4,7

hygienen i barnehagen?

38

-

-

0

0

0

4,8

barnehagens mattilbud?

20

20

5

-

0

-

4,3

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

39

8

0

0

0

0

4,8
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

42

5

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

43

4

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

42

-

0

0

0

-

4,9

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

35

-

0

-

0

0

4,7
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

43

4

0

0

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

36

9

0

-

0

-

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

47

0

0

0

0

0

5,0
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

30

14

-

0

-

0

4,5

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

35

-

0

-

0

0

4,7

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

37

7

0

-

0

-

4,7
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

42

-

-

0

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

44

-

0

0

0

-

5,0

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

45

-

0

0

0

-

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

42

5

0

0

0

0

4,9
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

33

5

4

0

0

5

4,7

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

41

-

-

0

0

-

4,9

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

38

3

3

-

0

-

4,7 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

19

20

4

0

0

4

4,3
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

38

-

-

0

0

0

4,8

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

33

-

-

0

0

0

4,7 Tilvenning og skolestart

 

 

Ja

Nei

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten?

0

8 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

27

20 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

-

-

0

0

0

0

4,9

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

23

-

0

0

0

-

4,9
Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

42

4

0

0

0

0

4,9