Handlingsplan mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

I Kardemomme barnehage har vi utarbeidet en handlingsplan mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Denne handlingsplanen skal bidra til å forebygge, avdekke og avverge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep hos barn med tilknytning til Kardemomme barnehage. Handlingsplanen skal styrke kunnskaps- og handlingsgrunnlaget blant personalet og foresatte i Kardemomme barnehage.

Formål:

• Handlingsplanen har som mål å forebygge at ansatte kan begå overgrep i barnehagen.

• Handlingsplanen har som mål å avdekke om barn misbrukes seksuelt i barnehagen, og sikre gode rutiner for handling dersom dette avdekkes.

• Handlingsplanen har som mål å avdekke barn som misbrukes av andre når de ikke er i barnehagen og sikre gode rutiner for melding.

 Les handlingsplanen her: Handlingsplan for Kardemomme BHG