Planleggingsdager og sommerstengt barnehageåret 2023 - 2024:

Planleggingsdager: Mandag 31.07, Mandag 02.10, Fredag 01.12, Fredag 09.02 og Fredag 19.04. Sommerstengt: uke 27, 28, 29 og 30.