Planleggingsdager 2022/2023:

1/8, 3/10, 28/11, 10/2 og 28/4.