Informasjon til nye søkere

*Vi tar dessverre ikke imot besøk i koronatiden, og det blir derfor heller ingen besøksdag. *Vi har ingen venteliste hos oss, men deltar i det samordnede opptaket i Oslo kommune. Digitalt søknadsskjema ligger på Oslo kommunes nettsider. Frist 1. mars. *Vi har for tiden ingen ledige plasser hos oss, det er derfor liten mulighet for plass før august. *Vi har 12 skolestartere i år. Det vil dermed si at vi har 12 sikre ledige plasser fom august. *Informasjon om barnehagen finner dere på vår nettside. Dersom dere har spørsmål utover dette er dere velkomne til å ringe oss:)