Årsplan 2022-2023

Årets tema: LEK og INKLUDERING!

Årets tema i Kardemomme barnehage er lek og inkludering.

Lek og inkludering er barnehagens mest fundamentale oppgave. Å rydde plass til lek og sørge for at alle barn får oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet, er barnehagens viktigste rolle. Å bidra til at barnehagen blir et lekende fellesskap for alle barn, er avgjørende i arbeidet med å forebygge utestengelse og mobbing. 

Å være inkludert i fellesskapet er grunnleggende for at barn skal oppleve trygghet, mestring, mening og glede. Å være inkludert i fellesskapet er også grunnleggende for all læring og utvikling, og forståelsen av den gode barndom. Inkludering handler om at alle barn skal oppleve at de har plass i og deltar i fellesskapet, og får medvirke i sin egen barnehagehverdag. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og kjennetegnes av respekt for ulikhet, egenart, legning og ulike kulturer. Fellesskapet skal være preget av gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne.

Du kan lese mer om årets tema og hele årsplanen her: Årsplan 2022-2023

Årsplanen skal ses som et supplement til vår virksomhetsplan.