Årsplan 2023-2024

I Kardemomme er vi opptatt av å skape et lekende, inkluderende miljø, der alle barn opplever fellesskap, glede og mestring gjennom deltakelse i lek og lekende samspill hver dag. Alle barn skal oppleve seg som betydningsfulle for fellesskapet. For at barn skal oppleve at de hører til, må de føle seg anerkjent, respektert, støttet og inkludert. Vi arbeider derfor systematisk med personalets verdier, holdninger og kunnskap om hva som skal til for å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Årets tema er lek og inkludering, og viktige verdier i dette arbeidet er likeverd, respekt og toleranse.

"Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt". (KD, 2017)

Lek er barns viktigste utrykksform. Gjennom lek og lekende samspill skapes relasjoner mellom barn og mellom voksne og barn. Leken er en sentral del av den gode barndom, og den er avgjørende for at barn skal utvikle sosial kompetanse. Erfaringer i lek fører til mestring og læring på ulike områder, og det er personalets ansvar å sørge for at alle barn får gode erfaringer i lek med andre barn.

Personalets holdninger og handlinger er viktige for om lek og gode relasjoner får utvikle seg i barnehagen. Trygghet og tilhørighet er en viktig del av grunnmuren i barnas utviklikg, og personalets tilstedeværelse og engasjement i barnas lek er nødvendig for at leken og relasjonenen skal fungere godt for alle barn. For å skape inkluderende miljøer i barnehagen må vi derfor arbeide målrettet med barns deltakelse i lek og lekende samspill. (Pape, 2020)

Les hele mer om lek og inkludering og hele årsplanen her: Årsplan 2023-2024