Årsplan 2018-2019

Årets tema - bærekraft!

Årets tema i Kardemomme barnehage er bærekraft, og det er da fagområdet ”Natur, miljø og teknologi” vi vil fokusere på. 

I rammeplanen (KD, 2017) står det at opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evne  til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. 

Barna skal lære å ta vare på̊ seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på̊ livet på̊ jorden slik vi kjenner det. Kardemomme barnehage har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. 

 

Les hele årsplanen her: ÅRSPLAN 2018-2019