Barnehagedagen 2018: La meg skape!

I dag markerer vi Barnehagedagen 2018. Temaet i år er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: "La meg skape!"

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) står sammen bak markeringen. 

Årets tema er kunst, kultur og kreativitet. For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i fremtiden, må barna erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling. Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. 

Den nye rammeplanen sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk samt gi tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Personalet skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.