Ny virksomhetsplan!

Virksomhetsplan 2018-2022 er klar! Virksomhetsplan for Kardemomme barnehage beskriver barnehagens lovgrunnlag, barnehagens verdigrunnlag, vår visjon, barnehagens formål og innhold, vår progresjonsplan, barnehagen som pedagogisk virksomhet, overganger og samarbeid. Virksomhetsplanen gjelder for fem år. Les den her eller under fanen "vårt arbeid".

Som et supplement til virksomhetsplanen utarbeider vi hvert år en årsplan. Årsplanen inneholder gjeldende års tema og satsningsområder, samt mål og metoder for hvordan vi arbeider med dette. Planene for barnehagen er et resultat av samarbeid mellom personalet, barna og foreldrene. Virksomhetsplan og årsplan godkjennes av styret og MSU.

Virksomhetsplanen kan du lese her: Virksomhetsplan 2018-2022

Årsplanen finner du her: ÅRSPLAN 2017-2018