Barnesamtaler i Kardemomme barnehage

I høst har vi gjennomført barnesamtaler med de eldste barna i Kardemomme. 16 barn i alder 4-6 år har fått svare på 50 spørsmål om livet i barnehagen. Skjemaet er utarbeidet av Dronnings Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Personalet opplever denne kartleggingen som svært nyttig som et supplement til daglig samvær med barna, observasjoner og foresattes brukerundersøkelse. Barna ga uttrykk for at de synes det var fint med god tid til å få prate og bli lyttet til.

Her presenterer vi noen funn fra barnesamtalene:

Mange av barna sier det er artig å gå i barnehagen (78% gir toppskår) , at de synes det er hyggeig å spise i barnehagen (82% gir toppskår), liker å være på barnehagens uteområde (95% gir toppskår), liker å være med på tur (82%gir toppskår), har gode venner i barnehagen (88% gir toppskår), kjenner de voksne på sin avdeling godt (93% gir toppskår), de opplever at de voksne hører på dem når de snakker/foreslår ting (88% gir toppskår) og synes at barnehagen din er et fint sted for barn (100%). 

65 % av barna sier at de alltid liker å være med på samlingsstund, noen sier at de liker det av og til og noen sier at de nesten aldri liker samling. Her merket vi en forskjell på kjønn hvor gutta oftere ikke liker å være med på samlingsstund. Personalet skal med bakgrunn i dette evaluerere samlingsstunden ved hjelp av en didaktisk plan med tanke på mål, innhold  og rammefaktorer. 

58% av barna ønsker at de voksne skal leke mer med dem. Barna opplever ikke at å tegne, pusle, spille og bygge er lek. Når de voksne leker er det sisten og rollelek som gjelder. Dette er en tankevekker for ansatte og vi vil ha større fokus på lek fremover. 

 

Utfordringer vi opplevde med barnesamtaler er at barna er veldig "her og nå" orientert og lett kan la seg lede. Vi erfarte at det er lurt og nødvendig med oppfølgingsspørsmål for klargjøring.  Vi opplever allikevel at samtalene gir et godt "øyeblikksbilde". Barna ønsket å delta, opplevde at de ble hørt og tatt på alvor og ville gjerne prate mer etter gjennomført samtale med 50 spørsmål:)

Ønsker du å lese mer om se barnehagetrivsel.no