Nyttig nettside

I Kardemomme barnehage er vi opptatt av barnas beste og vi arbeider for et miljø preget av vennskap og gode relasjoner.

I Kardemomme ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og barna imellom. Omsorgen gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å tilrettelegge for en trygg, morsom, læringsrik og inkluderende hverdag på avdelingen. Du kan lese mer om våre tanker rundt sosial kompetanse i virksomhetsplanen på www.kardemomme.no

For inspirasjon og nyttig kunnskap om mobbing og vennskap i barnehagen anbefaler vi www.nullmobbing.no Her finnes en egen guide til barnehageforeldre.