Barnehagedagen 2016

I dag, 1.mars, feires barnehagedagen over hele landet.

I år handler det om barnehagens arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for barn. Formålet med barnehagedagen generelt er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.