Tilsyn i Kardemomme barnehage

I mai foretok Bydel Gamle Oslo stedlig tilsyn etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet varte i 5 timer og temaer for tilsynet var: språk og språkmiljø, barns rett til medvirkning, barnehagens arbeid med trivsel og forebygging av mobbing og vold og sikerhet på turer og utflukter. Det ble foretatt intrevjuer av 4 av Kardemommes ansatte og av en representant fra styret. Det ble også foretatt et dokumnettilsyn og en fysisk befaring av barnehagens lokaler og uteområdet. 

Vi i Kardemomme er stolte av å kunne fortelle at rapporten etter tilsynet fastslår at det er avdekket 0 avvik hos oss:) 

Vi fikk merknad om forbedringspotensiale på uteområdet vårt, ut fra at vi selv påpekte at deler av lekeparken trenger oppgradering. Miljø- og samarbeidsutvalget og ledelsen i Kardemomme er i gang med å forbrede denne oppgraderingen.