Vi feirer resultatene fra foreldreundersøkelsen 2023!

Vi er i år (som alle andre år!) utrolig stolte av resultatene fra Udirs foreldreundersøkelse! 4,9 på total tilfredshet og jevnt over svært høye scorer. Toppscore på trygghet, personalets engasjement, barnas trivsel, lek & aktiviteter, informasjon, sosial utvikling, nysgjerrighet & lærelyst. Resultatene er en flott anerkjennelse av det gode arbeidet og det dyktige personalet vårt, samt en god bekreftelse på at vi fortsatt arbeider for og med høy kvalitet i Kardemomme. Vi er stolte av at vi i år (igjen) lever opp til visjonen vår: Kardemomme barnehage - BARNAS BESTE<3

Se alle resultatene under "foreldreundersøkelse 2023" lengre ned på siden, eller under menypunktet "vårt arbeid".