"Liten og stor" - Barnehagedagen 2023

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023 over hele landet. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen. Å ha et stabilt, tilstrekkelig og kompetent personale sammen med barna, er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og stimulerende sted være, leke, lære og utvikle seg. Barn trenger voksne som ser dem, lytter til dem, leker med dem og gir god omsorg. Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert barn blir sett og fulgt opp på en god måte.

Barnehagedagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i arbeidet som utøves i barnehagen.

I år er fokuset behovet for flere ansatte i barenhagen. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Et stabilt, tilstrekkelig og kompetent personale er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal få et godt barnehagetilbud. 

I Kardemomme markere vi dagen med ulike aktivitetet på avdelingene.