Ny, revidert Virksomhetsplan 2023-2028

Ny og revidert virksomhetsplan er nå klar og ligger ute. Virksomhetsplanen 2023-2028 gjelder for 5 år, og beskriver barnehagens lovgrunnlag, verdigrunnlag, vår visjon, barnehagens formål og innhold, vår progresjonsplan, barnehagen som pedagogisk virksomhet, samt hvordan vi jobber med overganger og samarbeid. Virksomhetsplanen og Årsplanen supplerer hverandre.

Ny, revidert virksomhetsplan kan du lese her: Virksomhetsplan 2023-2028