Årsplan for barnehageåret 21-22 er klar!

Tema for barnehageåret 2021-2022 i Kardemomme barnehage er språkglede! Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Hvor godt barnet kan delta i det sosiale fellesskapet avhenger av barnets språklige nivå. Å gi tilgang til språket er derfor en av barnehagens aller viktigste oppgaver.

Barns språkutvikling dreier seg både om at barnet lærer hva det kan bruke språket til, og at det lærer selve språksystemet. Når barn tar del i språklig samspill med andre, lærer de begge disse sidene ved språket.

Kardemomme barnehage deltar i år i et utviklingsarbeid i samarbeid med OsloMet med søkelys på språkarbeid i barnehagen. Vi vil også arbeide med kompetansepakken "Språkhverdag" fra språkløyper igangsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Du kan lese mer om årets tema og hele årsplanen her: ÅRSPLAN 2021-2022 eller under fanen "vårt arbeid".

Årsplanen skal ses som et supplement til vår virksomhetsplan.