Bevegelsesglede i Kardemomme

Barnehageåret 2020-2021 har vi i Kardemomme spesielt fokus på bevegelsesglede og fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" (KD, 2017).

Personalet har dette barnehageåret mål om: 

- at barnehagebarn er i moderat til hard fysisk aktivitet i 60 minutter daglig

- at ansatte i barnehagen legger til rette for at barnet får mulighet til å være i fysisk aktivitet og allsidig bevegelse, og er aktive sammen med barna

- at ansatte i barnehagen får økt teoretisk forståelse om betydningen av fysisk aktivitet, samt økt reportoar