Nasjonal markering "Å bry seg er også smittsomt!"

I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet, deltar Kardemomme sammen med landets barnehager i en felles nasjonal markering. Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» skal Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

12. mars er det ett år siden Norge stengte. Plutselig var folks hverdag snudd opp ned. Barnehagene stengte ned, men opprettholdt et tilbud til sårbare barn og barn av samfunnskritisk personell.

Barnehagene ble svært viktige for disse barna og familiene, og var også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Dermed fikk enda flere enn før opp øynene for barnehagenes viktige rolle, både for barn, foreldre og samfunnet.

Men det har også krevd mye av mange. Ansatte i barnehagene har, i motsetning til mange andre, hatt trygghet for jobb og inntekt. Samtidig har mange strukket seg ekstra langt for å sikre et best mulig tilbud, godt smittevern og åpne barnehager.

De ansatte og barnehagene fortjener en stor takk for den innsatsen som er lagt ned. Vi deltar derfor i markringen #Å bry seg er også smittsomt!"