Informasjon til søkere i Kardemomme

Vi får mange henvendelser fra foreldre som skal søke barnehageplass om dagen. Vi ønsker derfor å gi dere svar på de vanligste spørsmålene her.

- Vi tar dessverre ikke imot besøk i koronatiden, og det blir derfor heller ingen besøksdag.

- Vi har ingen venteliste hos oss, men deltar i det samordnede opptaket i Oslo kommune. Søkerlisten sorteres etter alder. Digitalt søknadsskjema ligger på Oslo kommunes nettsider. Frist for å søke hovedopptak er 1. mars.

- Vi har for tiden ingen ledige plasser hos oss. Vi har 3 mnd oppsigelsestid og muligheten for å få plass er derfor liten før i august.

- Vi har 12 skolestartere i år. Det vil dermed si at vi har 12 ledige plasser fom august som vi vet om nå, hovedsaklig for barn 1-3 år, men også noen plasser for barn over 3 år.

- Informasjon om barnehagen finner dere på vår nettside. Dersom dere har spørsmål utover dette er dere velkomne til å ringe oss.

Lykke til med barnehagesøking:)