Bevegelsesglede i Kardemomme!

Bydel Gamle Oslo gjennomfører i samarbeid med Oslo MET en kompetanseutvikling i temaet fysisk aktivitet i bydelens barnehager. Målet er at alle barnehagene i bydelen følger helsedirektoratets anbefalinger om at barnehagebarn er i fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag. Kardemomme deltar i denne kompetanseutviklingen.

Det er foretatt en kartlegging som viser store variasjoner i barnehagenes arbeid med fysisk aktivitet og at ikke alle følger helserådets anbefalinger. På bakgrunn av denne rapporten har Bydel Gamle Oslo fått tildelt midler til kompetanseutvikling på dette området.

Målet med prosjektet:

-At barnehagebarn er i moderat til hard fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.

-At ansatte i barnehagene legger til rette for at barna får mulighet til å være i fysisk aktivitet og allsidig bevegelse, og er aktive sammen med barna.

-At ansatte i barnehagene får økt teoretisk forståelse om betydningen av fysisk aktivitet, samt økt repertoar (ideer og verktøy).

Kardemomme deltar i kompetanseutviklingen og ut fra dette har vi startet et lite utviklingsprosjekt vi har kalt "økt bevegelsesglede i Kardemomme". Dette prosjektet kommer i tillegg til arbeidet med årets satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. De ansatte har diskutert hva vi kan gjøre for å øke den fysiske aktiviteten til barn og voksne i barnehagen vår, og de ulike avdelingene har konkretisert mål for sin avdeling.