Språkposer

Dette barnehageåret har vi i Kardemomme valgt å jobbe spesielt med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Innenfor dette området har vi valgt to fokusområder: eventyr og fortellinger og språkmiljø.

Som en del av denne satsningen har vi laget språkposer i Kardemomme. Posene kan inneholde en sang, et eventyr eller et samlebegrep. Posene gjør det lettere for "personalet" å hente frem et passende materiale og konkretene i posen er støttende i barnas språkutvikling. På Jonatan jobber vi nå med språkposen "Tittei". Posen inneholder en bok og alle dyrene som er karakterer i den. Vi leser, synger og leker boken. Det blir mange repetisjoner og ulike innganger til det samme stoffet og de samme begrepene. I tillegg har vi laget en "veggbok" som gjør det enkelt for barna å peke og starte en samtale rundt boken. Vi vil utvide temaet i "Tittei" utover i november og fokusere på kroppsdeler.