Gymsal er gøy!

Dette barnehageåret har Kardemomme barnehage booket tid på flunkende nye Tøyen Arena ved Botanisk hage.

Hvorfor vil vi ta med barna til Tøyen Arena?

- De skal oppleve bevegelsesglede 

- De skal få være i bevegesel og oppleve mestring ut fra egne forutsetninger

- De skal bli kjent med egen kropp

- De skal sanse, oppleve, lære og skape med kroppen som utgangspunkt

- De skal viderutvikle mototiske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon opg fysiske egenskaper

- De skal vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

- De skal bli trygg på egen kropp

- De skal ha det gøy sammen