Om å skape et godt lekemiljø!

Hvorfor har vi fokus på lek med fleksible materialer? Tanken bak fleksible, udefinerte materialer er at «jo mindre en leke gjør – jo mer kan barna gjøre med den». Fleksibelt materiale stimulerer kreativiteten, leken blir mindre «låst», materialene yter motstand - man må tenke nytt og på nye måter. Fleksible materialer oppfordrer barna til å tenke sammen og finne nye kreative løsninger. Det fysiske miljøets viktigste oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning.

Personalet i Kardemomme har i forbindelse med tema i årets årsplan hatt kurs med STYD om barnehagers fysiske rom og hvordan de enten kan hemme eller fremme et godt lekemiljø for barna. På Jonatan har vi et prosjekt med mål og ønske om å endre avdelingen for å legge til rette for et bedre lekemiljø for barna. Vi har handlet inn nye møbler og materialer og gjort store endringer på avdelingens fysiske rom. Vi har handlet inn/samlet materialer/leker som er fleksible, kontra leker som kun har én funksjon og er styrt av at de bare skal/kan brukes på en bestemt måte.

Tanken bak fleksible, udefinerte materialer er at «jo mindre en leke gjør – jo mer kan barna gjøre med den». Fleksibelt materiale stimulerer kreativiteten, leken blir mindre «låst», materialene yter motstand - man må tenke nytt og på nye måter. Fleksible materialer oppfordrer barna til å tenke sammen og finne nye kreative løsninger. Det fysiske miljøets viktigste oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. 

 

Hva kjennetegner leken mellom 1-2 åringene?

Kroppslig lek

Løperutiner

Improviserer

Imiterer

Fraktere

Samlere

Puttere

Tømmere

 

De yngste barna trenger plass til å tumle, leke og hvile.

Materialene vi velger er tilpasset de yngste barnas lek. Vi ønsker at lekemiljøet i Kardemomme skal se og føles annerledes enn barnerommet hjemme. Materialene vi tilbyr kan være udefinerbare materialer og lekemiljøene skal kunne varieres ved å pakkes bort og hentes frem.

Vi ønsker et fleksibelt rom som kan endres på og hvor ting kan flyttes. Det skal være mengder slik at det er nok til alle - mye av lite. Mengder bringer barna sammen og virker samlende

Tingene skaper fellesskap og forbindelser mellom barna. Tingene fungerer som inngangsbilletter til relasjoner mellom dem.

Vi setter frem/presenterer materialene for barna på ulike måter og inviterer dem inn i lek og utforskning. Målet er å skape møteplasser som ivaretar barnas muligheter for spontane samværsformer. (Les mer på www.styd.no for mer informasjon og inspirasjon)