Handlingsplan mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

I Kardemomme barnehage har vi utarbeidet en handlingsplan mot omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Denne handlingsplanen skal bidra til å forebygge, avdekke og avverge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep hos barn med tilknytning til Kardemomme barnehage. Handlingsplanen skal styrke kunnskaps- og handlingsgrunnlaget blant personalet og foresatte i Kardemomme barnehage.

Les handlingsplanen her: Handlingsplan for Kardemomme BHG