LES FOR MEG!

JONATANBARNA ELSKER BØKER. DE BLAR, BÆRER, LESER, SPISER, SNAKKER, PEKER, OG RIVER BØKER. PÅ BAKGRUNN AV DET HAR VI VOKSNE PÅ JONATAN BESTEMT AT VI I EN PERIODE FREMOVER SKAL HA FOKUS PÅ BØKER OG SPRÅK.

Vi har innført ukens bokbarn som innebærer at vi ønsker at barnet tar med en bok hjemmefra som vi kan lese i samling og i grupper. Vi ser flere positive effekter av ukens bokbarn som økt samarbeid mellom hjem og barnehage, tips til ny barnelitteratur, språkutvikling, det enkelte barnet får fokus og det er et godt utgangspunkt for samtaler. Vi tar bilde av barnet og boken og henger det i lesekroken på avdelingen slik at vi sammen kan snakke om barnet og boken. 

Vi vil også besøke Tøyen bibliotek som et ledd i prosjektet. Det blir litt lesing, litt klatring, nye sanseintrykk og erfaringer. Vi føler oss heldige som kan ta turen med små grupper av barn og godt med rom for språkarbeid og fellesskap. Les en bok - bli klok:)