Planleggingsdager 2020/2021:

mandag 3. august, mandag 28. september, mandag 30. november, fredag 12. februar og fredag 30. april.