Planleggingsdager og sommerstengt barnehageåret 2019-2020:

Planleggingsdager: 5/8, 30/9, 29/11, 3/2 og 24/4. Sommerstengt: uke 29, 30 og 31.