Styret 2016-2017

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Leder:
Elise Koppang Frøjd

Styremedlemmer:
Einar Wengen
Guro Ramsøy-Halle
Bjørn Skomakerstuen
Vivild Bergersen Hoaas
Jens Andreas Pettersen