Styret 2017-2018

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Leder:
Bjørn Skomakerstuen

Styremedlemmer:
Einar Wengen

Vivild Bergersen Hoaas

Runa Nordahl Hæreid

Thale Johnsen

Nicoline Færden Giørtz