Styret 2018-2019

Styret består av 6 foreldre valgt på barnehagens årsmøte. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnene ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styret konstituerer seg selv. Styret har månedlige møter med styrerne.

Styremedlemmer:

Runa Nordahl Hæreid

Thale Johnsen

Nicoline Færden Giørtz

Håvard Paulsen

Markus Midré

Christian Åkre