Miljø- og samarbeidsutvalget 2016-2017

MSU består av 4 representanter fra foreldrene og fire representanter fra personalet. MSU har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved de årlige dugnadene og vaktmesteruke som går på rundgang mellom foreldrene i løpet av barnehageåret. MSU skal være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen, og arrangerer markeringer og sammenkomster for voksne og barn. MSU skal også være et organ for å skape kontakt med lokalsamfunnet.

Medlemmer:

Hilde Bjerkeskaug

Hege Marie Bøvelstad

Marie Nygård

Lars Endre Kveen

Fra personalet:
Ragnhild Hjetland Lykke
Viktoria Silseth
Therese Standal Sandsbråten (vara)
Camilla Skredderstuen Stolpe (vara)