Ansatte

Jesper

Therese Standal Sandsbråten

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Nasjonal styrerutdannelse HIOA. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Line Rue

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning utefag. Ansatt i Kardemomme siden 2015.

Trym Sigve Jarmund

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2017.

Anne Cathrine Østbakken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Sinem Elin Akin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2008.

Anine Tvedt

Stilling: Støttepedagog

Adjunkt. Pedagogisk fagsenter bydel Gamle Oslo. Vært i Kardemomme siden 2012.

Jonatan

Ida Kristine Ødegård

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning organisasjon og ledelse. Ansatt i Kardemomme siden 2007.

Merethe Rennemo

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Maryella Cecilie Gottfredsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2001.

Anne Herrød Løkken

Stilling: Vikar

Viktoria Silseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Barnehagelærerstudent deltid. Ansatt i Kardemomme siden 2008. 50% stilling.

Sevim Saritas

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kasper

Camilla Skredderstuen Stolpe

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Grunnfag i psykologi og pedagogikk. Master i barnehagepedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Hege Standal Sandsbråten

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2007.

Nadia Afgan

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Laura Simona Nicolae

Stilling: Pedagogisk medarbeider

4. års barnehagelærerstudent deltid HIOA. Ansatt i Kardemomme siden 2008. 50% stilling.

Andre ansatte