Ansatte

Jesper

Ragnhild Hjetland Lykke

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelæreutdannelse HIOA, fordypning organisasjon og ledelse. Ansatt i Kardemomme siden 2007. 80% stilling.

Trym Sigve Jarmund

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2017.

Ida Kristine Ødegård

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning organisasjon og ledelse. Ansatt i Kardemomme siden 2007.

Viktoria Silseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barnehagelærerstudent deltid. Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2008. 50% stilling.

Anne Cathrine Østbakken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Sinem Elin Akin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2008.

Jonatan

Camilla Skredderstuen Stolpe

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Grunnfag i psykologi og pedagogikk. Master i barnehagepedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Laura Simona Nicolae

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning HIOA, fordypning musikk, samspill og ledelse. Ansatt i Kardemomme siden 2008.

Merethe Rennemo

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Sevim Saritas

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2016.

Anne Herrød Løkken

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jobbet i Kardemomme siden 2017.

Sunniva Lien Olsen

Stilling: Støttepedagog

Utdannet sangpedagog. 40 % stilling.

Kasper

Therese Standal Sandsbråten

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Nasjonal styrerutdannelse HIOA. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Hege Standal Sandsbråten

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2007.

Line Rue

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning utefag. Ansatt i Kardemomme siden 2015.

Rachel Ashkenazi

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vilja Kwasny

Stilling: Vikar

Sturla Mossefinn

Stilling: Vikar

Nadia Afgan

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2016.

Kristin Børresen

Stilling: Støttepedagog

Andre ansatte