Ansatte

Jesper

Ragnhild Hjetland Lykke

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelæreutdannelse HIOA, fordypning organisasjon og ledelse. Ansatt i Kardemomme siden 2007. 80% stilling.

Trym Sigve Jarmund

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2017.

Anne Cathrine Østbakken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Sevim Saritas

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2016.

Nikoline Jacobsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2019.

Jonatan

Mathilde Herlofson

Stilling: Annet

Barnehagelærerstudent, Oslo MET

Runa Jakobsdottir

Stilling: Annet

Barnehagelærerstudent, Oslo MET

Camilla Skredderstuen Stolpe

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Grunnfag i psykologi og pedagogikk. Master i barnehagepedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Merethe Rennemo

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Viktoria Silseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barnehagelærerstudent deltid. Barne- og ungdomsarbeider. Ansatt i Kardemomme siden 2008. 50% stilling.

Ihsan Hashi

Stilling: Vikar

Nadia Afgan

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2016.

Jorina Perez Fagerheim

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2019.

Kasper

Therese Standal Sandsbråten

Stilling: Styrer

Førskolelærerutdannelse HIOA, fordypning barnehageutvikling. Nasjonal styrerutdannelse HIOA. Ansatt i Kardemomme siden 2000.

Hege Standal Sandsbråten

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning småbarnspedagogikk. Ansatt i Kardemomme siden 2007.

Line Rue

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdannelse HIOA, fordypning utefag. Ansatt i Kardemomme siden 2015.

Sturla Mossefinn Riis

Stilling: Vikar

Nadia Afgan

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2016.

Sinem Elin Akin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ansatt i Kardemomme siden 2008.

Kristin Børresen

Stilling: Støttepedagog