Årsplan 2019-2020

Årets tema - Kommunikasjon, språk og tekst, med fokus på språkmiljø og eventyr/ fortellinger.

Årets tema i Kardemomme barnehage er kommunikasjon, språk og tekst, med fokus på språkmiljø og eventyr/fortellinger.

Rammeplan for barnehager (KD 2017) sier at barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. i barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

Eventyr/ fortellinger: Vår erfaring er at eventyr fenger små og store. Å arbeide med eventyr gir oss gode muligheter for å jobbe med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst, men også de andre fagområdene.

Språkmiljø: Personalet vet at et godt språkmiljø i barnehagen har stor betydning for barns språkutvikling. Med godt språkmiljø mener vi både hvordan personalet arbeider og tilrettelegger for et trygt og godt miljø, samt det fysiske rommet, utformingen av dette og materialet vi velger.

Du kan lese mer om årets tema og hele årsplanen her: ÅRSPLAN 2019-2020

Årsplanen skal ses som et supplement til vår virksomhetsplan.