Årsplan 2017-2018

Årets tema - Språkglede

Personalet i Kardemomme har valgt "språkglede" som årets tema. Å lære språk har stor betydning for barns generelle utvikling, glede og trivsel. Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø i vår barnehage. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i hverdagen.

I tillegg til Barnehageloven (2005) og Rammeplan for barnehagen (2017), jobber vi også ut fra Utdanningsdirektoratets veileder om språkstimulering i barnehagen (udir 2013), Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager (2013) og Grep om begreper (2015). Kardemomme barnehage er fra 2016-2019 med på språkløyper, en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Vi benytter også tegn-til-tale i vårt språkarbeid.

Du kan lese mer om årets tema og hele årsplanen her: ÅRSPLAN 2017-2018

Årsplanen skal ses som et supplement til vår virksomhetsplan.